Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school
Auteur: Kruseman, Arie Cornelis
Uitgave: Haarlem: Erven Loosjes, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: KVB VHBr. 1:1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203275
Onderwerp: Kunstwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de kunstwetenschappen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
M. H.
Aan het hoofd van het Huishoudelijk Reglement onzer
afdeeling van de Vereeniging ter bevordering van het
Volksonderwijs in Nederland worden, behalve andere,
als middelen daartoe aangewezen: het bespreken van
de wetten en verordeningen regelende het lager en mid-
delbaar onderwijs, en het houden van voordrachten en
bijeenkomsten, waarin de belangen van het openbaar
onderwijs worden ontwikkeld en aanbevolen.
Ik maak van deze aanwijzing gebruik door mij te ver-
oorloven , voor enkele oogenblikken uwe welwillende aan-
dacht te vragen voor het opstel, dat ik ga wagen u voor
te lezen. Ik begin met de erkenning, dat het wellicht
een schijn van min of meer overmoedige aanmatiging
heeft, wanneer een leek, als ik, zich verstout een woord
meê te spreken in een kring van mannen, waarvan een
groot deel zich het onderwijs tot levenstaak gekozen
heeft, van mannen, die, in studie en ervaring rijk, ge-
acht kunnen worden, meer dan anderen gerechtigd te zijn
tot oordeelen en raad geven op het veld hunner eigene
werkzaamheid. Ik stel op den voorgrond, dat alle beun-
hazerij van liefhebbers doorgaans een doorn in het oog
moet zijn van doorkneede mannen van het vak, en