Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school
Auteur: Kruseman, Arie Cornelis
Uitgave: Haarlem: Erven Loosjes, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: KVB VHBr. 1:1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203275
Onderwerp: Kunstwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de kunstwetenschappen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
door den Heer Henry Cole — een man, die op de kunstontwik-
keling in Engeland grooten invloed uitoefent — by de opening
van eene elementaire teekenschool te Westminster. Zij is te lang
om haar hier geheel, en veel te belangryk en te praktisch om
haar verbrokkeld meê te deelen. De lezing er van zij ieder be-
langstellende ernstig aanbevolen. — Xaar aanleiding van de
verschoning dezer eerste aflevering mogen wij veilig de hoop
koesteren, dat de Hooge Eegeering bezig is dit algemeen volks-
belang ernstig ter harte te nemen. Des te meer reden, dat ook
van de zyde des Volks stemmen van verlangen en waardeering
uitgaan, en dat lichamen als de Xederlandsche Maatschappij ter
bevordering van Nyverheid en de Vereeniging ter bevordering
van het Volksonderwys in Nederland daarin het voorbeeld geven.