Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school
Auteur: Kruseman, Arie Cornelis
Uitgave: Haarlem: Erven Loosjes, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: KVB VHBr. 1:1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203275
Onderwerp: Kunstwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de kunstwetenschappen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
stens p. m. 70 lesuren per jaar en per hoofd uitmaken, daarvoor
in de verste verte niet voldoende zyn. Het nateekenen van
geschaduwde prentjes oefent oog noch hand, maar leert alleen
de kunst om den tyd schynbaar nuttig te dooden, en den knaap
by het verlaten dier school in den waan te brengen, dat de
eerste gronden van teekenonderwys voldoende by hem zyn ge-
legd , zoodat hy daarop thans veilig kan voortbouwen.
„Zóó weinig toegerust, komen de leerlingen op een Burger
dag- -of avondschool of Hoogere Burgerschool met 3-of 5-jarigen
cursus, op een gymnasium of teeken-akademie of wel op een
ambachtschool.
„Als een natuurlyk gevolg van het onvoldoend lager onderwys,
begint op deze scholen het teekenouderwys dan voor het meeren-
deel wéér van voren af aan."
„Uegelyk en methodisch onderwys worde zoo
spoedig mogelyk opgenomen in de lagere school,
als verplicht leervak.
„Niet langer dan onvermijdelyk noodig is, mag het daar facul-
tatief gesteld worden. Anders toch zal men nooit het doel be-
reiken, dat by het verlaten dier school alle leerlingen de be-
ginselen van het teekenen hebben geleerd, en op de middelbare
school begonnen kan worden met de toepassing daarvan, tot
ontwikkeling van kunstzin en goeden smaak."
„Aannemende, dat de lagere school bezocht wordt door de
leerlingen van (i tot 12 jaren oud, zouden dus ook voor het
teekenonderwys ongeveer zes jaren beschikbaar zyn.
„Wij achten liet evenwel niet noodzakelyk, dat reeds opliet
eerste jaar met het teekenonderwys worde begonnen, maar
rekenen een cursus van 4 jaren op de lagere school in het al-
gemeen , voldoende om de noodige vaardigheid te verkrijgen,
't Is wel niet nadeelig vroeger te beginnen, maar vooral met
het oog op een klassikaal onderwys, waar achterblyvers hin-
derlyk zyn, is 't beter dat het teekenonderwiys eerst aanvange
als het kind reeds wat geoefend is in het hanteeren van schrijf-
behoeften , enz.
„Het eerste onderwijs besta in het nateekenen van rechl-
lynige en kromlijnige figuren, die met ki-yt, op zwart papier,
of oj) eenige andere duidelijke en voor ieder zichtbare wyze
op groote schaal zyn uitgevoerd, en op het bord worden be-