Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school
Auteur: Kruseman, Arie Cornelis
Uitgave: Haarlem: Erven Loosjes, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: KVB VHBr. 1:1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203275
Onderwerp: Kunstwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de kunstwetenschappen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
„Ici encore les congrès île Bruxelles et île Paris se sont ren-
contrés ilans l'expression de leurs désirs et la constatation des
besoins de l'enseignement."
Ministère de l'intérieur. Enseignement des arts
du dessin. Rapports des délégués chargés par le
gouvernement de l'inspection des écoles du Roy-
aume de Belgique. Bruxelles, 1H74.
„Bij het bezoek der verschillende scholen, waartoe wij
gemeend hebben te mogen en te moeten overgaan, om de mid-
delen te leeren kennen die tot verbetering van den bestaanden
toestand noodig zullen zijn, en door verder onderzoek, zijn wij
tot de overtuiging gekomen dat van de inrichting van het on-
derwas zooals die thans bestaat, niet wel gelukkige resultaten
te wachten zijn, en de uren aan die lessen gegeven, zelfs voor
een groot deel als verloren kunnen worden beschouwd.
„Het teekenonderwijs op de scholen voor meer uitgebreid lager
onderwijs, werd door de wet niet verplichtend gesteld, zoodat,
voor zooven-e het al mogelijk ware dat hier en daar de be-
ginselen onderwezen werden en de leerlingen eenige vaardigheid
daarin verkregen, toch door elkaar genomen maar een klein
gedeelte dier school bezoekers dat onderwijs zou ontvangen, en
het dus op de scholen, behoorende tot het middelbaar onder-
wijs, voor het meerendecl wéér van voren af zou moeten be-
gonnen worden.
„Bovendien is de methode op die lagere school gevolgd, hier
méér en daar minder gewijzigd, toch over 't algemeen zóó ge-
brekkig, en de tijd welke aan het teekenen gewijd wordt zóó
kort, dat het den leerling toch niet ver genoeg brengt, om
hem aan te sporen tot vrijwillige meerdere oefening.
„Het gevolg is, dat de leeraren, die soms zelf onvoldoende
ontwikkeld zijn, allen moed verliezen en werktuigelijk het vast-
gestelde uur doorworstelen, trachtende door eigen hand het werk
van den leerling te verbeteren, in ])laats van dezen op te wek-
ken tot eigen inspanning en hem datgene wat hij ziet, te ver-
klaren. Elkeen die weet, hoeveel tijd en inspanning er nooilig
zijn eer men een horizontale of verticale lijn van eenige lengte
kan trekken, eer men een gebogen lijn zuiver zetten kan,
begrijpt, dat de paar jaar welke oj) zulk een school aan het
teekenen gegeven worden en die, na aftrek der vacantie, hoog-