Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school
Auteur: Kruseman, Arie Cornelis
Uitgave: Haarlem: Erven Loosjes, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: KVB VHBr. 1:1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203275
Onderwerp: Kunstwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de kunstwetenschappen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
voorwerpen der bouw- en versieringskunst worden bijeen-
gebracht, maar waarin tevens worden verzameld en ten
gebruike gesteld die boeken en plaatwerken, die leiding
kunnen geven aan ieder, die zich in het een of' ander
industrieel- of ambachtsvak zou willen bekwamen. Zij
heeft daarnevens in 1878 eene Teekenschool gesticht,
die zich beijvert om eenmaal tot model te kunnen strek-
ken voor alle steden, waar men in de overtuiging deelt,
dat de jonge industrieel niet beter doen kan, dan zich
voor zijne toekomst te bekwamen door het teekenen van
de fraaiste typen, die er in zijn arbeidsvak bestaan.
Door woord en daad tracht de Maatschappij haren invloed
te doen gelden, haar doel te bereiken. Maar zij vermag
niet alles alleen te doen. Zij heeft hulp noodig, en zij
zoekt die. Zij weet dat er geen algemeener, geen beter
middel is om eene zoo noodzakelijke en gansche hervorming
op het gebied der nijverheid voor te bereiden, dan het
Volksonderwijs. De machtige Vereeniging, die dit woord
in hare banier geschreven heeft, roept zij op tot bijstand.
Zij doet het met innige overtuiging, zij doet het met
hoop. Zij doet het in de volle bewustheid, dat zij spreekt
voor een algemeen belang, niet voor haar eigen kring
in het bijzonder. Zij strijdt in de eerste plaats voor de
behoeften van die groote menigte onzes volks, die haar
bestaan moet vinden in het werk harer handen, maar
zij ijvert niet minder voor al de overigen, die oogen
hebben om te zien, handen om te arbeiden, een hoofd
om te oordeelen, een hart om opengezet te worden voor
het goede en schoone in de duizenderlei vormen van
natuur en kunst, waarmede deze spreken tot alle men-
schen. Wat de lagere school begint, kan het voortge-
zette , het vak-, het ainbachts-, het middelbaar-, het