Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school
Auteur: Kruseman, Arie Cornelis
Uitgave: Haarlem: Erven Loosjes, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: KVB VHBr. 1:1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203275
Onderwerp: Kunstwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de kunstwetenschappen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
geduldig afwachten wat weder eéne volgende Wet be-
palen zou.
Op deze meening valt niet veel af te dingen. Wij hebben
van onze zijde slechts ach en wee te roepen over het
weinig begrip ten opzichte van dit verzuim, in vergelijking
van al de genoemde Staten, waar dit vak van onderwijs
niet slechts vast bepaald en geregeld , maar zelfs aan het
toezicht van daartoe speciaal aangestelde Inspecteurs
onderworpen is. Eere aan de ijverige afdeeling onzer Ver-
eeniging te Leeuwarden, die in haar onlangs verspreide
verslag omtrent het schoolwezen in die gemeente het
noodzakelijke van algemeen teekenonderwijs met warmte
bepleit, en, bovengenoemde bezwaren erkennend, daar bij-
voegt: „Wanneer het echter de gemeente ernst is met
„de spoedige algemeene invoering van het teekenonder-
„wijs, dan is in het gebrek gemakkelijk te voorzien.
„De gemeente zorge slechts, dat alle onderwijzers in de
„gelegenheid zijn een cursus bij te wonen, waarin zij
„zich voor de acte van handteekenen kunnen bekwamen.
„Het is ons gebleken," verzekert zij, „dat meer dan een
„onderwijzer dit middel met beide handen zou aangrijpen,
„om zich voor het geven van teekenonderwijs geschikt
„te maken."
Ik mag van uwe aandacht niet meer vergen.
De Jiederlandsche Maatschappij ter bevordering van
Nijverheid heeft sinds tal van jaren zich de verbe-
tering van de vaderlandsche industrie ernstig aange-
trokken. Met al de middelen die haar ten dienste staan
ijvert zij voor hare belangrijke taak. Bij de viering van
haar honderdjarig bestaan in 1877 heeft zij een Museum
van kunstnijverheid geopend, waarin niet alleen de beste