Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school
Auteur: Kruseman, Arie Cornelis
Uitgave: Haarlem: Erven Loosjes, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: KVB VHBr. 1:1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203275
Onderwerp: Kunstwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de kunstwetenschappen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
inderdaad allen lof en mogen niet worden over het hoofd
gezien. Maar hoe bevredigend ook in menig opzicht, toch
heeft die verzameling te gelijk bewezen, hoe wenschelijk
het is, dat deze goede voorbeelden algemeen worden
gevolgd en hoeveel gebrekkigs er nog is in de toepassing
van een grondig, geleidelijk en opwekkend systeem.
In den loop van dit jaar is, mede ten gevolge van
het officieele Rapport eener Rijks-commissie tot het in-
stellen van een onderzoek naar den toestand der Neder-
landsche kunstnijverheid, het teekenonderwijs in verband
met de nieuwere methode als leervak op de lagere school
in tal van bladen en tijdschriften besproken. Natuurlijk,
de meeningen liepen uiteen en de adviezen waren ver-
schillend. Maar dit is zeker, dat de wenschelijkheid van
een verbeterd teekenonderwijs op de school geen enkele
tegenspraak heeft gevonden, behalve deze bedenking,
dat het onmogelijk was aan die eischen te voldoen,
zoolang de onderwijzers zeiven geen gelegenheid hadden
gehad zich voor dit nieuwe vak behoorlijk te bekwamen.
Kn dat zou nog wel wat tijd noodig hebben! Yan oudere
onderwijzers kon het aanleeren van iets geheel vreemds
toch waarlijk niet gevergd worden; do hulponderwijzers
hadden tot heden toe met dit nieuwere begrip van tee-
kenlessen niets te doen gehad, al werd het thans ook op
de normaalklassen ingevoerd en al werd een examen daar-
in, bij de nieuwe Wet, voor hoofdonderwijzers verplicht
gesteld. Eerst als deze opleiding bij de wet geregeld was ,
kon er spraak zijn van toepassing in de school. Vooreerst
geen nood. De nieuwe Wet-Kappeijne had wel het tee-
kenonderwijs aanbevolen, maar geheel aan de willekeur
der onderwijzers overgelaten; wie er talent of lief hebberij
voor had, kon het invoeren; voor het overige kon men