Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school
Auteur: Kruseman, Arie Cornelis
Uitgave: Haarlem: Erven Loosjes, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: KVB VHBr. 1:1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203275
Onderwerp: Kunstwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de kunstwetenschappen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
naar hetgeen men elders deed en overgenomen wat zij
goed vonden. Maar met kleine wijzigingen in de toepas-
sing heeft men daar toch overal het onderwijs op alle
scholen naar een vast systeem ingevoerd, onder voorbe-
houd nochtans, dat de onderwijzer dit niet slaafs had te
volgen, maar leven en warmte er aan zou geven door
eigene onafhankelijke toepassing en bezieling. De biblio-
theek van het Kunstmuseum der Maatschappij van Nij-
verheid biedt den belangstellende daaromtrent een gansche
litteratuur.
Hier te lande is men in deze zaak nog achterlijk ' •• ,
al geeft ook de pas verschenen eerste aflevering van
De onderwijs wetten, met aanteekeningen
van M r. P. F. H u b r e c h t, a f d e e 1 i n g T e e k e n-
Ambachts- en Nijve rh ei d sonder wijs, eene wel-
gegronde hoop, dat de hooge Regeering bezig is zich
dit gebrek aan te trekken ' Ik zelf heb door persoon-
lijk bezoek aan onderscheidene scholen de overtuiging
gekregen, dat het teekenonderwijs niet zoo grovelijk ver-
zuimd wordt als menigeen zou willen beweren. (*) Om even-
wel tot een juister oordeel te geraken, heeft de Maat-
schappij van Nijverheid dit jaar gebruik gemaakt van
de nationale Nijverheids-tentoonstelling te Arnhem, om
daar ter plaatse tegelijk te openen eene tentoonstelling
van teekenproeven uit alle scholen van geheel Nederland.
Wie deze verzameling bezocht heeft, heeft met eigen
oogen kunnen zien, hoe in verschillende steden, ook op
de volksschool, dit onderricht met veel tact en met even-
veel vrucht wordt behartigd. Die pogingen verdienen
(*) Zie O. a. mijn opstel iii liet Tijdschrift vau Nijverheid 1879 4e afleveiiiig,
getiteld: Een aaugenaain bezoek. Ook vruchtbaar?