Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school
Auteur: Kruseman, Arie Cornelis
Uitgave: Haarlem: Erven Loosjes, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: KVB VHBr. 1:1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203275
Onderwerp: Kunstwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de kunstwetenschappen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
nobele voorbeeld van Clausen Kaas ter harte genomen.
Zij heeft in Kotterdam een cursus voor onderwijzers op-
gericht in zijnen geest, en in onderscheidene steden wor-
den voordrachten gehouden en pogingen aangewend ten
einde dit goede werk op de volksschool te bevorderen.
Men beseft er de praktische waarde van, onder de erken-
ning van de leemte, die de tegenwoordige opleiding van
ons jonge geslacht aankleeft. Dat men het eene doe,
maar het andere niet verzuime! Ons jong geslacht, allen,
zonder onderscheid, hebben behoefte aan oefening van
oogen en handen; allen, zonder onderscheid, hebben
nog eene andere taal noodig dan die van spraak en
schrift alleen; allen, zonder onderscheid, zijn vatbaar
om die taal van lijnen en vormen te leeren en gedurig
in het maatschappelijk leven te gebruiken; allen, zonder
onderscheid, hebben zich rekenschap te geven van het
regelmatige of buitensporige; allen, zonder onderscheid,
moeten langs den weg van het schoone worden heenge-
leid tot het goede '
Het teekenonderwijs, gelijk wij dat zouden wenschen
ingevoerd te zien op alle scholen van lager onderwijs,
is, even als de handenarbeid van Clausen Kaas, eene
vinding van den nieuweren tijd. Het is er mede gegaan
als met alle zaken, die geboren worden uit de behoefte
des tijds: er is overweging, samenstemming noodig ge-
weest, eer men tot eenig vast plan geraakte om in die
behoefte stelselmatig te voorzien. Boekjes zijn er over
volgeschreven, congressen zijn er voor bijeengeroepen,
Oostenrijk heeft er als het ware over beraadslaagd met
Zwitserland en Italië, Frankrijk heeft er met België over
gehandeld ' *, Engeland en Amerika hebben uitgezien