Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school
Auteur: Kruseman, Arie Cornelis
Uitgave: Haarlem: Erven Loosjes, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: KVB VHBr. 1:1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203275
Onderwerp: Kunstwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de kunstwetenschappen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
,intellectueele richting van het onderwijs wel die naar
„het praktische leven gevoegd worden. Ook hier kan de
„oefening van hoofd en hand samengaan. — de strijd
„over de beginselen van onze schoolregeling is beslist,
„mag het onze roeping geacht worden, om het onderwijs
„in overeenstemming met die beginselen te verbeteren,
„het vruchtbaar te maken voor het heil des volks, door
„het in verband te brengen met de levensbestemming
„van onze kinderen. Wat kan nuttiger zijn dan de oefe-
„ning van de hand in verband met die der verstande-
„lijke begaafdheid. Ligt dan het paedagogisch beginsel
„onzer volksopleiding alleen in intellectueele vorming, in
„het verwerven eener zekere mate van kennis? Streeft
„ook niet het onderwijs naar zedelijke vorming, en tracht
„het geen opvoedenden invloed uit te oefenen ? Is arbeid-
„zaamheid, nauwgezette vlijt, de begaafdheid om te
„kunnen arbeiden, ook geene maatschappelijke deugd?
„Is de pen alleen het wapen, dat de ontwikkelde mensch
„kan voeren? Hij ontving bij het verstand de kunstvaar-
„dige hand. Zij moet geoefend, gesterkt en geleerd wor-
„den, om vorm te geven aan de gedachte."
Koren op onzen molen! Ook op de school reeds moet
de kunstvaardige hand geoefend, gesterkt en geleerd
worden, om vorm te geven aan de gedachte. Denken en
doen, weten en wei'ken, kennen en kunnen: het een
onafgescheiden van het ander. De maatschappij eischt ze
te zamen, vereenigd, één. Ook de school leide daartoe;
zij vervorme zich in dien geest, en zij zal een groote
weldaad doen.
Maar hoe ook ingenomen met Clauson Kaas en zijne
onvermoeide pogingen, wij, mannen van maatschappelijke
industrie, wij voor ons zoeken de middelen daartoe voor-