Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school
Auteur: Kruseman, Arie Cornelis
Uitgave: Haarlem: Erven Loosjes, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: KVB VHBr. 1:1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203275
Onderwerp: Kunstwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de kunstwetenschappen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
m^däüM Schoolmssm^
l^rns^tisuiiii^mmm
buigen. De tiere man heeft een Jificeer •A'^^^j^l^t op ^
een aalmoes gelijkt en voelt in zijnV. handen een filfehng
van kracht om voor zich en de zijnen een onafhankelijk
stuk brood te eten. Hij draagt de bewustheid in zich
om, voor iets beters dan voor een bloot werktuig in de
wieg te Zijn gelegd, en in de gedurige herinnering zijner
minderheid schikt hij zich beter met den stand waarin
hij geboren werd, dan in de middelen die hem geboden
of onthouden werden om zich met zijne natuurlijke ver-
mogens een eigen baan te breken.
Met deze feiten onder het oog, wordt het allerwege
gevoeld, dat, in verhouding tot de tegenwoordige omstan-
digheden, vooral voor den nijvere, de lagere volksschool
niet meer voldoet aan de billijke eischen, die ieder staats-
burger, de minvermogende het eerst, haar stellen kan.
Het lezen, schrijven en rekenen, met het overige er bij,
volstaat niet langer om den burgerman behoorlijk af te
leveren aan de hedendaagsche maatschappij. In alle lan-
den vraagt men om verbetering van het onderwijs, ook
uit dit oogpunt, en is men bezig met geneesmiddelen,
die voorloopig wel ietwat baat geven, maar die do
kwaal toch niet aantasten in den grond. Die geneesmid-
delen z|jn : herhalingsscholen , industrie- en ambachtsscho-
len , vak-onderwijs, bouwkundig teekenen, wedstrijden
in handenarbeid, het openstellen van museums, en al
dergelijke goede dingen meer, maar overal komt men al
meer en meer tot de zekerheid, dat het wenschelijk, zoo
niet noodzakelijk is, aan het methodisch geometrisch teeke-
nen op de lagere school eene vaste plaats in te ruimen,
eensdeels als algemeen ontwikkelingsvak voor allen,
anderdeels als eene gezonde en natuurljjke opleiding tot
het praktische nijvere leven
/