Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school
Auteur: Kruseman, Arie Cornelis
Uitgave: Haarlem: Erven Loosjes, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: KVB VHBr. 1:1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203275
Onderwerp: Kunstwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de kunstwetenschappen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
gansche wereld, overal, daar is een geheim innerlijk verzet,
omdat hij slechts voor een deel voldoet aan hetgeen niet
alleen de kinderen, maar ook de groote menschen der naaste
toekomst noodig hebben. Onze nieuwere maatschappij,
de reëele, de praktische, die aan de natuur hare lessen
ontleent en die verfrissching begeert in hare werkkracht,
heeft voor de opleiding harer jeugd nog andere begeerten
gekregen, waaraan niet voldaan wordt; zij heeft vragen,
waarvoor zij bevrediging verlangt; zij heeft bovenal voor het
arbeidzame leven leemten, die op den duur niet onaange-
vuld mogen blijven in de toerusting van het jonge geslacht.
Wat kan daaraan gedaan worden?
Wij herhalen : in deze belangrijke vraag staat J^ederland
niet alleen. In alle beschaafde landen is de kwestie van
gewijzigd lager onderwijs, overeenkomstig de nieuwere
behoeften, aan de orde van den dag, en is het een zoeken
en weder zoeken, zonder dat men het vinden nog eenigszins
nabij is. Maar bij al dat tasten in den blinde, is men
het toch overal hierover eens, dat tot heden toe op de
lagere school aan, het hoofd het leeuwendeel gegund wordt
boven elke andere ontwikkeling, en dat er maar al te
veel menschelijke- vermogens zijn, die bij de opvoeding
vrjj stiefmoederlijk worden voorbij gezien.
In dien stand van zaken heeft men het teekenonderwijs
naar de nieuwere methode, voor opleidingsmiddel, als
minstens één voorloopige hulp, in de meeste landen met
gretigheid in de lijst van werkzaamheden opgenomen.
Een teekenonderwijs, niet met het ideaal om kleinen
kinderen reeds aanstonds eenig schoonheidsgevoel in te
prenten, of hen af te richten op het gedachteloos nabrod-
delen van koppen of landschappen; maar een geometrisch
teekenen, dat oog en hand iets te doen geeft, dat vast-