Boekgegevens
Titel: Het teekenonderwijs op de lagere school
Auteur: Kruseman, Arie Cornelis
Uitgave: Haarlem: Erven Loosjes, 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: KVB VHBr. 1:1
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203275
Onderwerp: Kunstwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de kunstwetenschappen
Trefwoord: Tekenen, Vakdidactiek
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het teekenonderwijs op de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
komt de handenarbeid tot zijn recht. Door den drang
der noodzakelijkheid gedreven, wordt de volksontwikke-
ling dien weg opgeleid en, naast de als uit den grond
oprijzende museums, volkstentoonstellingen, nationale
wedstrijden, vakscholen en wat dies meer zij, als eerste
stap daartoe en als grondslag van al het andere, het
teekenonderricht op alle scholen, van de laagste af, naar
een vaste methode, vei'plicht gesteld. De strijd om het
leven op het gebied van den stoffelijken arbeid tusschen
de natiën en tusschen hare persoonlijke krachten is in
vollen gang; de middelen tot toerusting daarvoor dienen
daarmede gepaard te gaan. De kamp eischt een alge-
meene wapening — de eerste oefening en opleiding daartoe
komen toe aan de School.
Daar kwam nog iets belangrijks bij, waarom aan tee-
kenonderwijs als leervak bij al de genoemde natiën gretig
eene plaats op de school werd ingeruimd.
In den algemeenen geest van kritiek was al meer en
meer een zeker gevoel van ontevredenheid beginnen te heer-
schen met den gang van het bestaande lager onderwijs. Hoe
voortreffelijk het overigens ook wezen mocht, men gevoelde,
er haperde iets aan: men was ook hier dankbaar, maar
niet voldaan Men had lang vrede gehad met de oude
gewettigde gewoonte, waarin men was opgevoed en groot-
gebracht. Maar was die gewoonte niet wat ouderwetsch
geworden en in een wat al te dorren sleurgang ontaard?
Er hadden zich eerst fluisteringen, later krachtiger stem-
men doen hooren, dat de opleiding der kinderen, uit
welken stand ook, iets droogs, iets kunstmatigs, iets
eenzijdigs had, en dat ook de school in het algemeen
daarvan niet vrij was. Fröbel had er den stoot aan ge-