Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
92 HET PLANTENLEVEN DER WOESTIJN.
naar verwijderde plaatsen, waar zij als mannaregen in
kleine erwtvormige stukjes neervalt, om tengevolge van
den geringsten regenval op nieuw te ontluiken.
In Australië worden de onvruchtbaarste gedeelten inge-
nomen door de spinifex-planten, wier scherpe dorens door
schoenen en kousen in het vleesch doordringen, eene
voortdurende marteling voor den reiziger. Niet minder
hinderlijk voor ontdekkingstochten is in de Kalahari de
acacia detinens, door de Zuid-Afrikaansche boeren »Wacht
een beetje» genoemd. «Toen Burchell dezen doornstruik
wilde onderzoeken, werd hij door de Hottentotten ge-
waarschuwd en naderde dus met groote voorzichtigheid.
Toch kon hij niet vermijden, dat zijne mouw in aanra-
king kwam met een klein takje , en terwijl hij zich met
zijne andere hand daarvan op zijn gemak wilde bevrij-
den, werd ook deze arm vastgehouden, en zoo vond hij
zich eindelijk, hoe meer hij zich bewoog, des te vaster
gevangen, evenals de vlieg in het net eener spin ver-
wikkeld wordt, zoodat eerst vreemde hulp hem kon
losmaken.»
Uit de genoemde planten bestaat de flora van de
onvruchtbaarste gedeelten der woestijn. Waar slechts een
weinig meer vocht den grond besproeit, ontwikkelen zich
de grasvlakten, welke het noodige voedsel verschaffen
aan de kameelen, gelijk het Drin in de Sahara en het