Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
90 HET PLANTENLEVEN DER WOESTIJN.
leven verdrukt en overwoekert. Waar zij ontbreken, daar
verstijft de koude de oppervlakte tot de ijsvelden der
polen, of verschroeit de drooge hitte eiken kiem, die
zich in het woestijnzand trachtte te ontwikkelen. Toch,
de natuur is met weinig tevreden: hoe gering de water-
voorraad ook zij en van hoevele jaren herwaarts, zijne aan-
wezigheid alleen is voldoende, de woestijn met eenig groen
te tooien, 't Is waar, roos en lelie en de andere vorstin-
nen in het rijk der planten, gewoon aan de weelde van
een rijkeren grond, versmaden het schrale zand, dat zij
overlaten aan die proletariërs der schepping, die zich
weten te schikken en hunne organen te wijzigen naar de
armoede, waarin zij zijn opgegroeid. Soms kruipen zij
langs den bodem als de ephedra in de Sahara, om zich
tegen de bewegingen van den dampkring te beschermen,
of, om zoo weinig mogelijk van het beschikbare water
door verdamping te verliezen, krimpen de bladeren ineen,
verdwijnen geheel, of zij bedekken zich met een hard water-
dicht vlies, met dorens en haren, die den invloed der
zonnestralen matigen, of wel zij vullen zich met hars,
dat het water voor verdampen bewaart.
Geheel en al van plantengroei verstoken is de woes-
tijn slechts op weinige plaatsen. Waar de reizigers van
zulk eene verlatene streek gewagen, maken zij er steeds
melding van als eene uitzondering. Zelfs de onvruchtbare