Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET GEBIED DER WOESTIJN. 89
haren rijkdom uitgestrooid en de dieren strijden er onbe-
wust van zonnehitte en watergebrek hun eeuwigen strijd
om het bestaan. Wat zij voor den mensch is geweest,
wat zij hem nog is, en wat zij eenmaal door hem kan
worden, ook dit zullen de volgende schetsen toonen,
ten bewijze dat de woestijn even min als eenig gedeelte
der schepping verstoken is van leven en poëzie.
2. het plantenleven der woestijn.
Hoe vroolijk schittert het groen in de morgenzon, als
eene frissche regenbui de velden heeft gedrenkt, en hoe
tooit zich elk grassprietje als eene blijde bruid met de
parelen, welke de hemel daarover heeft uitgestrooid!
En als de zon hooger rijst, dan opent de schuchtere
knop verlangend zijne windsels, om zich in hare stralen te
koesteren, en verspreidt hij als bloeiende roos zijne geuren
in den dampkring. Warmte en vochtigheid, ziedaar de
hoofdvoorwaarden voor het bestaan der plant. Hoe rijker
zij voorhanden zijn, hoe weelderiger zich ook het plan-
tenleven ontwikkelt, tot het in de vochtige hitte der
tropen, waar bijna elke boom eene andere soort verte-
genwoordigt, en de lianen met hare kleurenrijke bloe-
men de wouden ondoordringbaar maken, zelfs het dierlijk