Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET GEBIED DER WOESTIJN. 88
hij de geheele westelijke helft van het werelddeel op eenige
kleine uitzonderingen na in één uitgestrekt woestijnge-
bied. Waar de begeerte om nieuwe weiden voor de
schapenhouders — de squatters — te vinden, of zich
een lauwerkrans te vlechten op het gebied der geogra-
fische ontdekkingen de reizigers ook heenvoerde, overal
ontmoetten zij hetzelfde eenzame, troostelooze karakter.
Zandheuvels met het groene en doode hout van het
hatelijke scrub bedekt, zoutsteppen, welker blinkende
kristallen den dorstigen reiziger eindelijk een waterplas
schijnen voor te spiegelen, of eene rotsige vlakte, waar
de voetstappen der kameelen geen indruk achterlaten,
ziedaar het heerschend karakter der woestijn. En over
dat alles eene stilte, die Giles tien dagen lang onverstoord
vond door eenig spoor van menschelijk of dierlijk leven.
«Wij waren in eene streek gekomen,» schrijft hij, «die den
mensch volkomen onbekend gebleven was en door de
Godheid geheel en al vergeten scheen.»
Het is eene terneêrdrukkende gedachte voor hem, die
de aarde uitsluitend geschapen waant tot eene woonplaats
voor den mensch en overal de doelmatigheid van hare
inrichting bewondert, te zien, welk een uitgestrekt ge-
deelte van hare oppervlakte nog in den doodslaap ver-
zonken schijnt. En toch, ook de woestijn is niet geheel
verlaten. Ook hier heeft Flora eenige kruimelen van