Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET GEBIED DER WOESTIJN. 82
heeft hij de aardlaag daarboven met zijne gebrekkige
werktuigen moeten doorboren, dikwijls met gevaar voor
zijn leven door den waterstraal, die met kracht naar
boven spoot, als de laatste slag was gevallen. Of wel,
de hoogere kunde van den Europeaan heeft den arte-
sischen put geboord, die, waar de watervoorraad dreigde
te verminderen en uitgeput te raken, de verwelkende
dadelpalmen met nieuw groen heeft getooid en de be-
woners voor den ondergang heeft behoed.
Is het water de levenwekkende kracht der woestijn, de
lucht tot eene ondragelijke temperatuur verhit door het
gloeiende zand, zengt de oppervlakte of verstijft, wat nog
aan de warmte weerstand kon bieden, door de nachte-
lijke vorst, het gevolg der sterke uitstraling in den wol-
kenloozen dampkring. Zelfs de wind brengt geene ver-
koeling: integendeel, hetzij hij als orkaan de zandhoos
opwervelt, die de karavaan bedelft, hetzij hij als Samoen
het zand door den dampkring zweept en de zon verduistert,
die als een gloedroode schijf over het tooneel eene onheil-
spellende tint werpt; hetzij hij als Harmattan aan de
westkust datzelfde zand over de schepen strooit en de
oogen der schippers verblindt, zoodat zij de nabijzijnde
banken niet bemerken, of in het oosten als Chamsin
vijftig dagen lang Egypte teistert en de sprinkhaanzwer-
men over de velden der Fellah's uitstort; hetzij hij ein-