Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET GEBIED DER WOESTIJN.
87
zuigen en in de woestijn verspreiden; hetzij eindelijk de
sterke nachtelijke uitstraling onder den onbewolkten he-
mel den verkoelden waterdamp als dauw op den bodem
doet neerslaan — het aldus gevormde water verdwijnt
slechts voor een gering gedeelte door de verdamping.
Het meeste zakt weg in het mulle zand tot het eene vas-
tere aardlaag bereikt, die het op zich verzamelt en me-
devoert naar eene inzinking van den bodem, waar het
op nieuw uit den grond opwelt. Die waterbeddingen,
het zijn de Wadi's, uitgewasschen door het indringende
water, gewoonlijk zelve droog en slechts eene aanwijzing
van den onderaardschen waterloop; maar als deze bij
eene dier in de woestijn zoo zeldzame regenvlagen het
vocht niet meer kan bevatten, overstroomend en voort-
bruisend als een schietstroom. Die inzinking, het is de
oase — bij de oude Egyptenaren Uahe, d. i. woning —
de bron, die der karavane den weg wijst en de woestijn
bewoonbaar maakt. Hier vereenigt zich alles, wat elders
gemist werd en de vermoeide reiziger laaft zich aan de
vruchten, in rijken overvloed geteeld onder de schaduw
der dadelpalmen. Met eiken voet vruchtbaren grond heeft
de bewoner zijn voordeel gedaan en zelfs zijn dorp bui-
ten de oase op den woestijnrand gebouwd, opdat er geen
enkel plekje voor den landbouw verloren zou zijn. Waar
geene natuurlijke opening het water een uitweg verschafte,
6