Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET GEBIED DER WOESTIJN. 86
lijk afmaalt, maar vol verscheidenheid als de natuur in
al hare werken. Hier verheft zich een woest gebergte —
het Ahaggar-plateau — dat om zijne toppen de wolken
verzamelt en hun het bevruchtende nat onttrekt tot voe-
ding der wouden , die zijne helling versieren, — tevens
eene schuilplaats voor de Toe-areg, de roovers der woes-
tijn. D^£lr breidt zich de Hammada uit, de rotsige hoog-
vlakte , wier steenharde bodem nauwelijks een enkel spoor
van plantaardig leven gedoogt. Ginds is het de Areg-
woestijn, waarin, misschien het rif van een kameel een
steunpunt biedt aan het losse zand, dat door den wind
heen en weêr gezweept, zich tot een heuvel verzamelt,
die morgen door denzelfden wind weêr wordt wegge-
vaagd en uren ver verplaatst. Of wel, de storm verheft
zich en wervelt de zandhoos samen, die den heerscher
der schepping neêrwerpt in het stof en het gelaat in de
aarde doet verbergen. Maar ook liefelijker tooneelen
biedt de Sahara aan, als eene inzinking in den bodem
het onderaardsche water verzamelt en de oase leven ver-
spreidt in de woestenij.
Ook de woestijn heeft hare waterstroomen. Hetzij de
bergtoppen van den Atlas of het Ahaggar-plateau de
regenbrengende wolken tot zich lokken om de land-
schappen aan hunnen voet te bevochtigen; hetzij de
poreuze zijwanden der Nijlbedding het rivierwater op-