Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET GEBIED DER WOESTIJN. 78
te zijn voor nieuwsgierige oogen en lasterende tongen,
want daar woont de stilte des doods en de eenzaamheid
van het graf, daar heerscht de woestijn met al hare
verschrikking.
Aan weerszijden van den tropischen gordel met zijne
rijke besproeiing en zijn weelJerigen plantengroei slin-
gert zich een breede band om de aarde, waarin van
beide zijden koele, zware luchtmassa's toestroomen om
het evenwicht te herstellen, dat de loodrechte stralen
der keerkringszon voortdurend trachten te verbreken.
Hetzij deze passaatwind over land of over zee
waait, steeds komt hij dichter bij den evenaar, waar de
hoogere temperatuur allen waterdamp, dien hij mocht
bevatten, telkens op" nieuw doet vervluchtigen en het
hem onmogelijk maakt, den smachtenden grond met een
enkelen regendruppel te drenken. Slechts däär, waar een
gebergte zijn weg kruist, wordt hij gedwongen op te
stijgen en, in de hoogere luchtstreken verkoeld, de helling
met zijn verdichten waterdamp te bevochtigen. Maar de
vlakte blijft dor en onbesproeid, de steenharde grond
splijt onder de schroeiende zonnestralen en schilfert af
tot het korrelig zand, dat opstuift tot steeds afwisselende
heuvels, of opgejaagd door den wind de oogen pijnigt
en den adem vergiftigt. Plant en dier ontvlucht de
onvruchtbare woestenij, en slechts de mensch tart hon-