Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
•JO WERELDMARKT EN WERELDSTAD.
nood bedreigden, was het de rijke invoer uit de Ver-
eenigde Staten, die, niettegenstaande de stijging der
prijzen, ons toch voor zulk een rarnp heeft behoed. In het
jaar 1872—73 bedroeg de uitvoer uit dit land 17.210.218
hektoliter tarwe, 16.894.592 hektoliter mais en 9.664.722
barrels tarwemeel 98 kilo. Ieder weet, welk een be-
langrijke rol vooral het laatste in de tegenwoordige
huishouding vervult. Het grootste gedeelte nu hiervan
nam zijn weg over Chicago. In deze stad toch werden
ongeveer 35 millioen hekt. koren in- en meer dan 32
millioen hekt. koren uitgevoerd. In Groot-Brittannië waren
in de jaren 1875, en 77 drie slechte oogsten op el-
kaar gevolgd, zoodat de tarweprijzen in de resp.-perioden
van 45 sh. 2 p. tot 56 sh. 9 p. stegen. De Donauweg
en de havens aan de Zwarte Zee waren gesloten; ern-
stige bezorgdheid voor korengebrek vervulde de gemoe-
deren. Toen kwam per telegraaf de goede tijding, dat de
rijke veldzegen in de Vereenigde Staten meer dan 80
millioen bushels meel en tarwe voor den Europeeschen
uitvoer disponibel had. De totale tarweoogst van het
jaar 1877 was op 360 millioen bushel geschat. Dadelijk
na den oogst begonnen grootsche verschepingen, en in
October 1877 alleen werden 2.556.000 ctrs. tarwe in
britsche havens gelost — dus 236.000 ctrs. meer dan
gedurende het geheele seizoen van 1876 — zoodat de