Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
•JO WERELDMARKT EN WERELDSTAD.
De noordelijke voortzetting van dezen weg vormt het
Michiganmeer en de Hudsonsbaai. Tengevolge van den
onontwikkelden toestand van het land en de stremming
der scheepvaart door de vorst is deze weg nog van ge-
ringe beteekenis voor den bloei der stad. Hierom en ook
wegens de nog voortgaande ontwikkeling van het westen
heeft Chicago zijn vollen wasdom nog niet bereikt, het-
geen eerst dan bij eene plaats het geval is, wanneer al
de natuurlijke voorwaarden voor haar bestaan vervuld
zijn. Toch is door die natuurlijke ligging Chicago reeds
eene der hoofdsteden van de Unie geworden, welke ge-
toond heeft het gewicht dezer stad in te zien door de
hulp, die na den brand van alle zijden verleend werd en
de universiteit en sterrenwacht, waarmede zij Chicago
heeft begiftigd.
Van niet minder belang is Chicago als wereldmarkt
voor ons werelddeel door zijne gemakkelijke verbinding
met den Oceaan en den reusachtigen uitvoer van graan,
vleesch en hout, die voor ons reeds onmisbaar is ge-
worden, terwijl de talrijke landverhuizers uit alle staten
van Europa Chicago een kosmopolitisch karakter geven
en haar tot wereldstad maken.
Een wereldmarkt! Toen in het jaar 1872 en 73
miswas en schrale oogsten in de Europeesche korenlan-
den, Rusland en Oostenrijk, ons werelddeel met hongers-