Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
02 CHiCAGO EN NIEUW-YORK.
reeds prachtig te voorschijn komt. Dat is het voorspel
van den grooten Niagara-val, waarbij het water als eene
enkele massa met donderend geraas 50 meter diep naar
beneden stort. Dan weêr herhaalt zich hetzelfde ver-
schijnsel als te voren in de zoogenaamde Whirlpool rapids
beneden den val. Men zoekt te vergeefs naar beelden,
zegt Ratzel, tdie beter aan het wezen der verschijning
beantwoorden dan het rivierkarakter, waarvan wij zoo
geheel andere voorstellingen hebben. Soms komt het
ons voor als een bacchanaal, waarin de golven juichend
en spartelend zich over elkaar storten, dan weêr denken
wij aan de beschrijvingen van vluchtende bisonkudden,
die door een prairiebrand in de rivier worden gedreven,
waarbij zij nog meer door hun eigen blinde angst, dan
door den stroom meêgesleurd, over elkaar heenstorten,
en op elke wijze naar beneden zoeken te ijlen; of wij
denken, of niet eene kudde ijsbeeren zich in zulk een
wilde. brullende vlucht uit de verbrijzelende omarming
der ijsbergen in de open zee redt."
Toch, hoe grootsch de indruk van het natuurverschijn-
sel op den bezoeker moge zijn, der scheepvaart stelt het
een onoverkomelijken hinderpaal in den weg. Een kanaal,
op Engelsch gebied gegraven, vermijdt evenwel den
waterval en voert naar het meer Ontario, waaruit de
rivier reeds als een aanzienlijke stroom te voorschijn