Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
DF. MISSISIPPI. 55
»Go ahead". Haast is het geene rivier meer, die wij
doorsnijden. Onafzienbaar ver strekt zich naar alle zijden
de gele watervlakte uit. Vooral in den tijd der over-
stroomingen zijn de oevers bijna niet te bespeuren. Vier
dagen en nachten lang kan men doorreizen zonder eene
verandering in de kracht van den stroom te bemerken;
even breed en diep rolt hij van den mond der Ohio tot
Nieuw-Orleans de watermassa naar zee, die twee-envijftig
bijstroomen, waarvan sommige de grootste stroomstel-
sels in Europa overtreffen, hem toevoeren. Toch, hoe
breed en diep de stroom ook zij, geheel zonder gevaren
is de reis niet. Wij spreken niet van de ruwe bluffs (klip-
pen) aan den oever of van de drijvende eilanden, die zich
uit boomstammen en waterplanten, waartusschen zich
slib en zand hebben neergezet, in de rivier hebben ge-
vormd; maar het gevaarlijkst zijn de snags of planters,
groote boomen, voornamelijk cypressen, «die met hun
wortels in den bodem van den stroom als het ware
geankerd zijn, en met de van tak en blad beroofde
kroonen zich tot den waterspiegel verheffen. Te verge-
lijken met onzichtbare klippen, vormen zij een groot
gevaar voor de scheepvaart op den Missisippi en de
zijtakken van zijn benedenloop. Menig schip heeft zich
aan zulke snags een lek gestooten. Hun veelvuldig voor-
komen maakte hen vroeger meer gevreesd dan elk ander