Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE STAAT ILLINOIS.
45
men voldoende voor de mesting van driehonderd vijftig
varkens. In het geheel bedraagt de waarde van den
veestapel 136 millioen dollars.
Wat den delfstofïelijken rijkdom betreft, Illinois bevat
een der grootste steenkoolbekkens van de Unie, welks
uitgestrektheid geschat wordt op 44.000 vierkante en-
gelsche mijlen, zesmaal zoo groot als alle steenkool-
gebieden van Engeland te zamen, en dat in staat zou zijn
honderdduizend jaar lang jaarlijks dertien millioen ton
i duizend kilo te leveren. Op zulke berekeningen valt
evenwel niet veel staat te maken, en daarom zal ik liever
het cijfer van de tegenwoordige jaarlijksche opbrengst
opgeven, die twee millioen ton bedraagt. Verder is het
land rijk aan lood, ijzer en koper, alle zoovele middelen
om ook de nijverheid te ontwikkelen. 2330 stoommachines
en 83.000 arbeiders vervaardigden in het jaar 1870 voor
206 millioen dollars aan waren, voornamelijk meel,
gezouten vleesch, gezaagd hout, gedistilleerd en land-
bouwgereedschappen. Rekenen we nu nog bij deze voor-
deelen de uitstekende verkeersmiddelen, de Mississippi die
met de Ohio en Wabash de westelijke en zuidoostelijke
grenzen vormt, de groote kanaal werken en het dichte
spoorwegnet, dat in lengte dat van alle overige staten
overtreft, dan hebben wij de voornaamste rijkdommen
opgesomd van een land, dat met eene oppervlakte groo-