Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
42 DE GI-SCHIliDENlS EENER AMEKIKAANSCilE bïAD.
wanneer de wind niedehielp, binnen korten tijd ontzet-
tende afmetingen aannemen, en met recht noemde de
Chicago-spectator de stad een groote menschenval en
tondeldoos.
Het was den achtsten en negendén October 1871,
toen zulk een brand uitbarstte, die 3000 acres binnen
het rijkste gedeelte aan de vlammen prijs gaf. Doch de
burgerij liet den moed niet zinken: van alle kanten
stroomde hulp toe en nauwelijks was de asch bekoeld
of men begon de stad grooter en rijker op te bouwen,
dan zij ooit geweest was. De houten gebouwen werden
door steenen vervangen, waarvoor de naburige groeven
van Joliet met haar lichtgrijzen steen een uitstekend
materiaal opleverden, ofschoon nog altijd, niet tegen-
staande het verbod, een groot gedeelte der stad uit houten
woningen bestaat.
Geen spoor van de verwoesting is meer overgebleven,
geen ruïne, als Leiden's Rapenburg ontsiert, geeft getui-
genis van vroegere rampen, maar als de Phenix is de stad
verjongd en met nieuwe levenskracht uit hare asch her-
rezen. Rechte, regelmatige straten, 25 meter breed, naar
alle richtingen doorsneden door paarden- en stoomtram-
wegen, zooals de Statestreet, Michigan, Wabash- en
Prairie-Avenue, de ruime South-Parks, waar lommerrijke
lanen afwisselen met bloembedden, die in kleurenpracht