Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
40 DE GESCHIEDENIS EENER AMERIKA ANSCHE STAD.
299.370 en 1875: 410.000 inwoners. Natuurlijk moest
de plaats naar alle zijden worden uitgelegd, zoodat zij
weldra aan weêrszijden van de twee monden der Chicago-
rivier in de noord-, west- en zuidzijde werd onderschei-
den. De block-houses werden vervangen door frame-
houses van gezaagde planken, wit geverfd en bijna alle
van eene veranda voorzien. Tuinen en parken zorgden
voor de noodige luchtverversching binnen de stad, ter.
wijl de huizen der buitenwijken, naar de gewoonte der
Amerikaansche steden door landbouwers bewoond, ver-
der en verder van elkaar gebouwd, zich langzamerhand
in de omstreek verloren.
Bij de verdere uitbreiding deden zich eenige bezwaren
op, die in den beginne onopgemerkt waren gebleven.
De grond in de nabijheid van het meer is laag en moe-
rassig en deed spoedig zijn nadeeligen invloed op de
gezondheid der burgers gevoelen. Men begon daarom
de nieuwe woningen hooger op te bouwen en de oude
wijken werden in 1856—58 op een kunstige wijze, in
groote blokken tegelijk, éen tot vier meter naar boven
geschroefd. Zelfs was het geen ongewoon verschijnsel
zich geheele kerken op rollen naar de hooger gelegen
voorsteden te zien bewegen. Ten tweede neemt het
meer van de stad af slechts langzamerhand in diepte
toe, en eene groote zandbank voor de haven maakte