Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
39 DE GESCHIEDENIS EENER AMERIKA ANSCHE STAD.
waar zij zich veilig gevoelden voor de aanvallen der
Indianen, bouwden zij hunne »blockhouses" ruw samen-
getimmerd uit boomstammen, waarvan niet eens de schors
was verwijderd. Hier en daar werden er vierkante gaten
ingehakt voor deur, vensters en schoorsteen. Een enkele
dezer woningen, grooter en ruimer dan de andere, be-
hoorde aan den store-keeper, den ondernemenden han-
delaar, die met den trapper en squatter naar het westen
voortdringt, en diende tegelijk tot winkel, herberg en
I
raadhuis. In den omtrek vestigden zich landbouwers,
squatters, aangelokt door den buitengewoon vruchtba-
ren grond en bij den Indianenopstand van 1832 ver-
eenigden zich reeds zevenhonderd bewoners binnen het
fort. Toen nu ook voor den aanleg van het groote
Illinois- en Michigan-kanaal duizende arbeiders naar deze
plaats stroomden, kon het gehucht in 1837 tot de stad
Chicago worden verheven. Toch was het nog eene
plaats van weinig beteekenis, die niet het tiende gedeelte
der bevolking telde van haar oostelijker nabuur Cincinnati,
nu reeds lang door haar overvleugeld. Eerst toen de
groote landverhuizing eene meer westelijke richting had
genomen en in 1850 de eerste spoorweg was aange-
legd, nam de stad met reuzenschreden toe op eene wijze,
die nergens elders hare wedergade heeft gevonden. 1840
telde zij 4.479, 1850: 29.963, i86o: 109.260, 1870: