Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN TIENT-TSIN NAAR NISllNV-NOWGOROD.
35
gericht, naast den rijken starost, wiens fijn beschaafde
manieren tegenover zijns gelijken een scherp contrast
vormen met de Tataarsche ruwheid, waarmede hij zijn
ondergeschikten behandelt. Daar zoekt de jonge hoog-
gelaarsde student, in zijn schilderachtig kostuum, het
hoofd vervuld met nihilistische plannen tot omverwerping
van staat en maatschappij, een geschenk uit voor zijn
slanke begeleidster in haar donker kleed, met het blonde
haar tot een eenvoudigen wrong opgebonden, en met
het kalme, bleeke gelaat, welks donkere oogen evenwel
den gloed van Oostersche zinnelijkheid verraden, die
zich onder die noordsche ijskorst verbergt. En daar-
naast wordt een groothandel gedreven op dezelfde schaal
en met dezelfde regelmatigheid als op de West-Euro-
peesche mis te Leipzig.
Het Russische gouvernement, dat van deze mis door
het verhuren van gebouwen en de opbrengst der belas-
tingen groote voordeelen trekt, heeft alles gedaan om
den handel zooveel mogelijk te vergemakkelijken. Aan
den Noordwesthoek tusschen Oka en Wolga, de Strelka
genaamd, heeft het een reusachtigen steenen bazar doen
oprichten, die uit zestig gebouwen met 2520 winkels
bestaat en tevens een postkantoor, de beurs, het kantoor
der Petersburgsche bank, politiegebouwen, een hospitaal,
twee kerken en een moskee bevat. Toch is de ruimte