Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN TIEN-TSIN NAAR NISHNY-NOWGOROD. 33
een reis van een half jaar nog tijdig de groote mis van
Nishny-Nowgorod te bereiken.
Op een afstand van 498 werst van Moskou ligt aan
de Wolga het stadje Makariéff, met een beroemd kloos-
ter, waarheen vroeger van alle kanten bedevaartgangers
stroomden om de hulp van den heiligen Makarius in te
roepen. Gelijk in bijna alle bedevaartsplaatsen ontwik-
kelde zich weldra een levendig handelsverkeer tusschen
de pelgrims, die elk de voortbrengselen uit hun land als
koopwaar medebrachten. Doch toen in het jaar 1816
de bazaar van Makariëfif afbrandde, verplaatste de regee-
ring de markt naar de monding van de Oka in de
Wolga, naar Nishny-Nowgorod, waar zij tengevolge van
de gunstige ligging der stad, als kruispunt van zeven
handelswegen, de grootste jaarmarkt der wereld werd.
En hierheen is het nu, dat de stoomboot met onze ka-
ravaanthee de Wolga is komen afzakken om dadelijk
haar kostbare vracht over te laden in de magazijnen,
hetgeen des te gemakkelijker geschiedt, daar een afzon-
derlijke spoorlijn dwars over de markt de ligplaats in
verbinding brengt met de groote stationsgebouwen aan
de tegenovergestelde zijde. Welk een oorverdoovend ge-
woel overvalt hier onze reizigers, gewoon aan de stilte
der Siberische wildernis! In den druksten tijd verdrin-
gen elkaar hier meer dan 200.000 menschen uit alle
3