Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
27 VAN TIEN-TSIN NAAR NISHNY-NOWOCIROD.
bewerken en gebruikten deze als betaalmiddel — bijvoor-
beeld kostte een kist thee een half dozijn zilveren lepels —
tot de regeering het ongerijmde van hare handelwijze
inzag en deze bepaling liet vallen. Als een verder ruil-
middel, vooral bij den handel met Mongolen, komt in
aanmerking de pannethee, grovere theeblaren met bloed
en vet vermengd in den vorm van turven gekneed, die
de Mongolen als voedsel gebruiken: zoo kost een schaap
12 tot 15, een kameel 120 tot 150, een Chineesche
pijp 2 tot 5 stuk pannethee. De Chineesche munten, be-
staan uit de aan een snoer geregen katschi, koperen
stukken, met eene opening in 't midden, of zilveren
staven, waarvan de waarde in de denkbeeldige tails
wordt uitgedrukt. Daar de Mongolen met deze munten
niet overweg kunnen, worden zij door de Chineezen
schromelijk afgezet. Soms bedienen zij zich evenwel,
zooals op de kameelmarkt te Koekoe-choto, van make-
laars, die van de eene markt naar de andere trekken,
en kunnen redeneeren trots den beste, maar stom wor-
den , zoodra het op het vaststellen van den prijs aan-
komt. Dan vatten beide makelaars elkaar bij de hand
en geven onder de wijde mouw door drukken met de
vingers, waarvan de een de eenheden, de ander de tien-
tallen vertegenwoordigt, te kennen, hoeveel ze er willen
bijleggen of afdingen.