Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
26 VAN TIEN-TSIN NAAR NISHNY-NOWOCIROD.
den prijs eens geworden was, werden de goederen in
ontvangst genomen. De Chineezen zonden ze dan dadelijk
naar Kalgan, de Russen naar Troitskosawsk om de ver-
schuldigde rechten te betalen. De bewaking was aan
zoogenaamde compagnons toevertrouwd, mannen, die
door de kooplieden der drie gilden uit hun midden wer-
den gekozen. Zij stelden den prijs der Russische waren
vast, die bestemd waren om voor Chineesche verruild
te worden, taxeerden en controleerden, of de ruil wer-
kelijk tegen den vastgestelden prijs geschied was, en namen
ook proeven van de verschillende theesoorten. De in
Marmatschin ingeruilde thee werd in Kiachta afgeleverd,
dan in de magazijnen van het tolkantoor te Troits-
kosawsk gebracht en in tegenwoordigheid van den ambte-
naar der douane door de compagnons gesorteerd. De
kisten naaide men in huiden, merkte ze naar de soorten
met cijfers en letters en zond ze zoo verder naar het
binnenland.» Bij het tractaat van 1861 zijn die beper-
kende bepalingen opgeheven en is de handel door de
Chineezen vrijgelaten. Tengevolge van de groote massa
zilver, welke nu, daar de Chineezen geene behoefte
hebben aan vreemde producten, uit het land stroomde,
meende het Russisch bestuur den uitvoer van geld te
moeten verbieden. De kooplieden lieten nu echter de
gouden en zilveren munten tot lepels, schotels en bekers
l\