Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAM TIEN-TSIN NAAK NISIINV-NOWGOROD. 25
wolken van parasieten bedekt, leven, worden als zij
gestorven zijn, dadelijk door hongerige honden opge-
geten, die hun offer nog vóór den dood in een kring
omgeven en alleen zijn laatsten ademtocht afwachten.
Ken nog afschuwelijker aanblik biedt het kerkhof aan,
daar de lijken hier, evenals in geheel Mongolië, den hon-
den tot voedsel worden toegeworpen. Alleen de vorsten,
göga's en hoogste lama's krijgen eene begrafenis.»
Het laatste gedeelte der reis is minder onaangenaam,
daar het land hier een meer Siberisch karakter krijgt en
door boschjes en beeken wordt afgewisseld tot men
Kiachta bereikt, de grensstad aan de Russische, evenals
Maimatsjin aan de Chineesche zijde, waar een levendige
handel tusschen beide volken bestaat. Vroeger was die
handel aan allerlei beperkingen onderworpen. Met zons-
ondergang werden de poorten gesloten, waartoe van de
Russische zijde het teeken door den taptoe, van Chinee-
sche zijde door het opstijgen van een vuurbol werd ge-
geven. Vrouwen mochten niet in de stad aanwezig zijn,
en de waren werden alleen voor andere waren verruild,
nooit voor geld of op crediet afgestaan. «Bij het aan-
breken van den dag begaven de Chineezen zich naar de
huizen of loodsen der Russische kooplieden, bezagen de
monsters en verklaarden, hoeveel zij daarvan voor thee
of andere waren wilden inruilen. Nadat men het over