Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 VAN TIEN-TSIN NAAR NISHNY-NOWOCIROD.
de zon, die dikwijls geheel verdwijnt. Binnen den afstand
van een werst zijn dan geene bergen meer te zien; het zand
wordt met zulk eene kracht voortgedreven, dat zelfs de
aan de ellende der woestijnreis gewende kameelen dik-
wijls blijven staan en onikeeren tot de wervelwind is
voorbijgebruisd. Soms volgt op zulk een stormwind
hevige hagel val of een stortregen, beide duren evenwel
slechts eenige minuten, en dan heerscht weer eene vol-
komen stilte, waarop na een kwartier of minder een
nieuwe stormvlaag volgt.» Met verlangen ziet de karavaan
daarom uit naar haar eerste station, Oerga, de klooster-
stad met haar 10,000 monniken en de residentie van den
Guison-Tamba, eene vleeschwording van den god Boeddha.
Het uiterlijk van deze stad onderscheidt zich als dat van
alle Chineesche en Mongoolsche steden door hare wal-
gelijke smerigheid, zoodat de Chineesche herbergen niet-
tegenstaande hun veelbelovende uithangborden als «in
de eeuwige goedkoopheid, in de drie volmaaktheden,
enz.,» voor een Europeesch reiziger weinig aanlokkelijks
hebben om er zijn intrek te nemen. «Alle vuil wordt er
op straat geworpen, en de menschen verrichten er niet
alleen 's nachts maar ook over dag openlijk al hunne
behoeften. De bedelaars, die zomer en winter op de
marktplaats in een soort nesten uit geschonken oude vilt-
stukken bereid, in eene onuitsprekelijke vuiligheid, met