Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
23 VAN TIEN-TSIN NAAR NISHNY-NOWOCIROD.
kloven doorsneden, maar in het noorden geleidelijk over-
gaat in de hoogvlakte der Gobi-woestijn, aan welker
zuidelijken rand de stad Kalgan ligt, het begin der eigen-
lijke karavaanreis. Hier ziet men in de eerste dagen van
den herfst lange rijen van kameelen, die gedurende den
zomer op de weiden nieuwe krachten hebben vergaard,
heentrekken om met theekisten beladen te worden. Voor
het gebruik van eiken kameel wordt aan den Mongool-
schen bezitter 12 lan of 25 roebel betaald, en daar de
karavaan tweemaal gedurende den winter de reis vol-
brengt, zouden de Mongolen op die wijze een rijke winst
behalen zoo de listige Chineezen hun niet even gauw
hun geld wisten af te zetten, als zij het verdiend heb-
ben. Niettegenstaande het vermeerderde zeeverkeer wor-
den nog heden jaarlijks 200,000 kisten thee, voor een
gedeelte ook direct van Hankau aangebracht, over deze
plaats naar het westen vervoerd.
De woestijnreis, welke nu voor onze karavaan een
aanvang neemt, behoort niet tot de aangenaamste ge-
deelten van hare taak. Het dun verspreide gras laat
overal den rooden leembodem doorschemeren, en ge-
woonlijk heerscht er een koude wind, die dikwijls tot
een hevigen storm aanwakkert. Dan vertoont zich eerst
recht het karakter der Mongoolsche steppe. «Wolken van
land, stof en fijn zout worden opgejaagd en verduisteren