Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
22 VAN TIEN-TSIN NAAR NISHNY-NOWOCIROD.
naar het Oosten uitstrekt en in Centraal-Azië bijna de
grenzen van Engelsch Indië heeft bereikt, ook hier han-
delsbetrekkingen aangeknoopt en haalt zelf door zijne
karavanen de thee om ze over Siberië onder zijn Euro-
peesche bewoners te verspreiden. Laten we zulk eene
karavaan op haren weg vergezellen, en de lotgevallen
leeren kennen, welke de thee heeft te doorstaan op haar
verdere reis rond de wereld.
Vóór de karavaan het gebergte bereikt, dat Eigenlijk
China in het noorden begrenst, heeft zij eene vlakte te
doorsnijden, welke misschien de vruchtbaarste der ge-
heele aarde mag genoemd worden. Buizende voeten hoog
ligt hier het löss opgestapeld, de met planten-en dieren-
overblijfselen doordrongen aarde, welke de wind van de
omliggende gebergten hier heeft samengevoerd. De wegen
zijn in dien zachten grond langzamerhand uitgehold tot
diepe kloven, welke als het ware door steile rotswanden
worden begrensd. En aan weerszijden hebben de Chinee-
zen in dat löss hunne woningen uitgegraven, zoodat er
voor den landbouwer niets verloren gaat, maar de be-
woners kunnen zaaien en ploegen boven het dak van
hun eigen huis.
Peking laten we rechts liggen, om ten N. W. daarvan
het gebergte te bereiken, dat in het zuiden het karakter
heeft van een woest bergland, door diepe afgronden en