Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN 'i'iEN-r.si:^ NA\u NisiiNV-NowaoROi). 21
«licii het aannam, een nieuwe Chineesche rivier mocht
genoeml worden. K!f duizend dsjonken brachten jaar-
lijks langs dezen weg de rijst uit de zuidelijke pro-
vinciën naar de hoofdstad tot onderhoud van het keizer-
lijke hof, het leger, de ambtenaren en de districten,
waar miswas hongersnood dreigde te veroorzaken. Doch
de natuur laat zich niet straffeloos verkrachten: steeds
behield de Hoangho het streven zijn ouden loop weêr
op te zoeken en voortdurend moesten de dijken worden
versterkt, daar het bezonken slib de bedding steeds op-
hoogde, tot de bodem der rivier eindelijk hooger lag
dan de daken der huizen aan de andere zijde. Zware
burgeroorlogen, welke China teisterden, deden de rivier-
werken verwaarloozen, en in het jaar 1S65 brak plotse-
ling bij een hoogen waterstand de stroom de dijken door,
verzwolg dorpen en steden en duizende inwoners, en
vernietigde in één oogenblik het werk van zooveel jaren,
tot welks herstel de Chineesche regeering nu de hulp
van Europeesche ingenieurs moet inroepen. Toch is Tien-
tsin nog eene belangrijke handelsstad gebleven, nog is
het de voorhaven van Peking en sedert de opening voor
den Europeeschen handel brengen Engelsche stoom-
schepen hier de thee uit Hankau, welke verder door
karavanen naar Kalgan wordt vervoerd. Van de andere
zijde heeft Rusland, dat steeds verder zijne voelarmen