Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN HANKAU NAAK l.ONDEN.
I19
zeeman het noemt. In het begin schijnt zij stil te staan,
maar weldra komt zij met razende snelheid, zonder
merkbare beweging der lucht, steeds naderbij, breidt
zich verder en verder uit, tot plotseling uit de raven-
zwarte wolkenmassa de taifoon met woedende kracht los-
breekt. Wee het schip, dat in zijn centrum geraakt,
waar alle winden op elkaar losstormen, het wordt red-
deloos verpletterd! Gelukkig het vaartuig, dat als het
onze door aanwending van al zijn stoomkracht het ge-
vaar weet te ontwijken en aan die zijde weet te geraken,
waar ééne enkele overheerschende windrichting zijn vaart
zelfs begunstigt! Eindelijk heeft de taifoon uitgewoed,
het schip is straat Foe-Kiang, die Formosa van het vaste-
land scheidt, doorgestoomd en bevindt zich in de Chi-
neesche Zee. Ware het een gewoon zeilschip, dan zou
het zich misschien nog eens blootgesteld zien aan een
aanval der zeeroovers van Hainan of de Soeloe-eilanden,
doch de snelle stoomboot is hun te vlug en heeft na
een reis van weinige dagen de haven van Singapore be-
reikt, waar het Westen en Oosten elkaar de hand rei-
ken , en de Chineesche toko zich vertoont naast de rijke
villa van den Engelschman. En de verdere reis, elk
bevaren zeeman, elk mailreiziger kan u beter dan ik
beschrijven, wat zij nog merkwaardigs aanbiedt vóór het
einddoel der reis is bereikt: de wereldmarkt Londen,