Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
VAN HANKAU NAAK l.ONDEN. I17
kramers. De hevigste scheldwoorden en grofste beleedi-
gingen worden gewisseld, beide partijen springen en
slaan met de handen als razenden alsof elk oogenblik
een moord te wachten ware, maar zij zorgen wel elkan-
der niet te raken. Want de strengheid der Chineesche
wetten op dat punt kennen zij maar al te goed en ze zou-
den het minder aangenaam vinden als gindsche rustver-
stoorder een gansche maand lang te pronk te staan met
den breeden houten halskraag, of zoo de slag ernstiger
gevolgen mocht hebben, te worden geradbraakt. Ein-
delijk hebben de dragers zich weer een doortocht ge-
baand door de menigte en verder gaat het weer voorbij
de stedelijke graanmagazijnen, de gaarkeukens voor de
arbeiders, de theehuizen, die onze herbergen vervangen
en de winkels van lekkernijen voor den rijken Chinees,
waar alle mogelijke vischsoorten, door kunstmatige
vischteelt verkregen, de trepang en de haaivinnen uit
den Indischen Oceaan, de eetbare vogelnestjes van Rong-
kop's klippen, gemeste honden en katten, en regenwor-
men, op de meest verschillende wijze toebereid met
pikante saus zijn uitgestald. Een eind verder worden
zij weêr opgehouden door de schitterende bruidstoet van
eene mandarijnsdochter in haar rooden palankijn, voor-
afgegaan door eene voor ons oorverscheurend klinkende
muziek. De stoet lioudt stil voor gindsch heerenhuis.