Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
10 VAN HANKAU NAAR LON'JKN.
Na zich een oogenblik tot eene korte rust in de bran-
dende zon te hebben neergezet, gaan zij met nieuwen
moed op weg, want ginds schemert reeds aan den
horizon de blauwe stroom, de Yang-tse-Kiang, om-
zoomd door stad aan stad, waaronder geen der minste
het bloeiende Hankau, dat het doel hunner reis vormt.
Nauwelijks is het mogelijk de grens der stad zelve op te
geven, daar de stroom over eene lengte van mijlen slechts
ééne enkele breede straat schijnt te vormen, waar zich
woning aan woning dringt. Zoo vormen Hankau met
zijne naburen Woe-tsang en Shang-soe als het ware eene
enkele groote stad, welke niet minder dan achtmillioen
inwoners telde vóór den opstand der Taipings, die,
om de vreemdenheerschappij te verdringen door een
inheemsch vorstengeslacht ook deze streek teisterden
door de gruwelen van den burgerkrijg. Nog zijn alleen
de breede wallen zichtbaar, die door hunne hoogte al
wat daar binnen ligt aan het oog onttrekken tot ons ge-
zelschap eindelijk de poorten heeft bereikt en het type
eener Chineesche stad voor hunne blikken open ligt.
Met moeite banen z'j zich een weg door het dichte
gedrang en vinden eindelijk de smalle straat, waar
een wagen met twee paarden nauw plaats zou vinden
tusschen de wederzijdsche huizen, versi)crd door een
oploop, die zich gevormd heeft rond een paar twistende