Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
114 I^E WOESTIJN EN DE MENSCH.
de Gangesvlakte de menschelijke verbeelding overstelpte
en de schepping met millioenen bovenaardsche wezens
deed bevolken, wees de eentonige vlakte met hare
scherpe omtrekken, die geene onzuivere voorstellingen
duldt, op de eenheid der natuur, op het verband van
alle natuurkrachten, op den eenen God. Het monotheïsme
is de godsdienst der woestijnen. Hier trokken zich Mozes,
Jezus, Mohammed terug in de stille eenzaamheid, eer zij
optraden met hunne godsdiensten, die voor eeuwen het
lot der volkeren zouden bepalen.
Groot is de macht van de nattiur op den mensch.
Vergeefs wil hij zich onttrekken aan haren invloed.
Eene kleine weêrsverandering alleen is reeds voldoende
vervroolijkend of terneerdrukkend op zijne stemming te
werken. Hoe groot moet het verschil dan niet zijn tus-
schen twee volken, die altijd in een ander klimaat, in
eene andere lucht, onder eene andere omgeving verkee-
ren? Ook de woestijn heeft haar eigen stempel op hare
bewoners gedrukt. Op die eindelooze, onbegrensde
vlakte gevoelt ook de mensch zich onbeperkt en los van
alle wetten en maatschappelijke instellingen, die hem elders
knellen. Vrjj en fier zwerft daar de roover rond, hetzij
Bedoeïn, Toeareg of Mongool, die de geheele woestijn
als zijn gebied, en al, wat zich op haar waagt, als zijn
buit beschouwt. Maar waar die woestijn afgelegen is van