Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
DE THEEBOUW IN' CHINA.
5
zeten, op den rug van twee dragers daar zelf nadert om
zich met eigen oogen te overtuigen van den ijver zijner
ondergeschikten. Zij weten wel, dat hij in een land,
welks oppervlakte wemelt van menschen als geen ander
der aarde, gemakkelijk tien gewillige arbeiders zou vin-
den voor één tragen. En daarom spant ieder zijne uiterste
krachten in om het geringe dagloon van drie k vier
stuivers niet te verliezen, waarvan hij zich en zijne
familie moet onderhouden, 't Is waar: zijne behoeften
zijn niet groot, een weinig gekookte rijst met gezouten
visch vormt zijn geheele middagmaal. Soms kan hij zelfs
voor zich tla poule au pott tot waarheid maken, die
Hendrik IV aan elk zijner boeren toewenschte. Het
kunstmatig uitbroeien der eieren toch heeft in China op
zulk eene groote schaal plaats, dat niettegenstaande de
groote behoefte, tien hoenders niet meer dan een rijks-
daalder en tien eieren niet meer dan een stuiver kosten.
Maar toch, de bevolking neemt te snel toe in verhou-
ding van den grond, en zoo de oogst slechts een weinig
tegenvalt, is de vreeselijkste hongersnood er het gevolg
van. Dan verdringt zich alles naar de havensteden om
te trachten over zee in een ander werelddeel door on-
verdroten ijver en buitengewone zuinigheid een kleinen
schat bijeen te garen, ten einde zich een onbezorgden
ouderdom te verschaffen. Dan ontziet de Chinees noch