Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
103 DE DIEREN DER WOESTIJN.
Hunnen weg volgt de hyena, laffe ontheiligster der graven,
Volgt de panter, wien 't een lust is zich met lamm'ren bloed te laven ;
Morgen zal de gier zich krassend met de laatste resten spijzen,
Waar hun 't bloed en 't zweet van 't offer 't gruwzaam spoor huns
konings wijzen.
Siddrend zien zij hun gebieder op zijn hoogen troon gezeten,
En het bonte kussen levend door zijn klauw vaneengereten.
Rustloos draagt hem de giraffe, tot de krachten haar begeven:
Tegen zulk een machtig ruiter helpt geen slaan en tegenstreven.»
Zie daar een paar schetsen uit het dierenleven der
woestijn. In de andere werelddeelen heeft het een derge-
lijk karakter, doch gewijzigd naar het verschillend klimaat
en de verschillende omgeving, waarin het zich vertoont.
In de steppen van Mongolië zwerft de Dschiggetai rond,
de stamvader van paard en ezel, welke in groote kudden
verzameld, elk jaar zijn geregelden zwerftocht door de
vlakten van Hoog-Azië volbrengt. Op het eind van Sep-
tember scheiden zich de jonge hengsten van de kudde
om zich zelf een eigen harem te veroveren. «Uren lang
staat de jonge hengst op den hoogsten top van een steilen
bergrug, tegen den wind gekeerd, en ziet verre rond over
het vlakke landschap. Zijne neusgaten zijn wijd geopend,
zijn oog dwaalt door de woestijn. Strijdlustig wacht hij
een tegenstander af; zoodra hij er een gewaar wordt,
springt hij hem in gestrekten galop te gemoet. Nu ont-
brandt een hevige strijd om de merrie's. De aanvaller