Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
100 DE DIEREN DER WOESTIJN.
de lucht verheft, terwijl zij het sneeuwwitte, lange baar-
kleed langs den rug laten fladderen. Spoedig vertoont
zich de oorzaak hunner angst: eens bende schoonge-
vlekte hyenahonden stuift over de vlakte. Met een luid
geblaf, dat klinkt als klokgelui, in dicht aaneengesloten
massa vervolgen zij in een onvermoeiden gestrekten galop
de weêrlooze dieren. Spoedig is een achterblijver inge-
haald, wanhopig keert hij zich tegen zijne vervolgers,
en doorboort misschien met zijne spitse horens nog den
een of ander; maar elke gaping is weêr dadelijk aange-
vuld en bloeddorstig storten zij zich van alle zijden op
het ongelukkige offer, dat binnen weinige minuten ster-
vend ter aarde ligt.
Een oogenblik is de woestijn door de wilde jacht ver-
laten. «Daar verheft zich een stofwolk, en stijgt, door
geen windje bewogen, op naar den helderen, blauwen
hemel. Eenige gieren beschrijven boven haar hunne
kringen. Eindelijk worden donkere, levende wezens,
welke zich als dansend in haar schijnen te bewegen, van
tijd tot tijd, altijd slechts voor korte oogenblikken,
zichtbaar. Zich losmakende uit de duisternis, schitteren
prachtig en zeldzaam gekleurde en geteekende dieren in
de stralen der avondzon: en daar nadert, met den buik
langs den grond, onder dreunende hoefslagen, alsof een
regiment kavalerie voorbij rent, een troep tijgerpaar-