Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
99 DE DIEREN DER WOESTIJN.
het gras, misschien nauwelijks wetende, welke nachtelijke
bezoeker hen heeft opgejaagd.» (Brehm.)
Een ander tafereel. Wij zijn in de Kalahari. Aan het
eind eener uitgestrekte, dorre vlakte bevindt zich een poel,
met slecht water gevuld, maar voldoende voor het dor-
stige wild. Dat is de woonplaats der springbokken, eene
soort van antilopen, welke zich hier tot honderdduizen-
den vermenigvuldigen, en, wanneer aanhoudende droogte
hen dwingt, in ontzettende scharen, als de zoogenaamde
trekbokken der Hollandsche boeren, naar het Kaapland
trekken, al het groen, dat zij ontmoeten, verwoestende
en verterende. Geheele kudden schapen worden in hunne
vaart medegesleept en zelfs de machtige leeuw door den
ontzettenden aandrang als het ware in hun midden ge-
vangen en gedwongen hunnen weg te volgen. Eene groep
van hen heeft zich rondom den genoemden waterplas
verzameld. Zorgeloos dwaalt het mannetje rond, nadert
nu en dan met opgeheven hals een behaagziek wijfje van
zijne soort, en opent tusschenbeide zijn rugplooi, zoodat
het te voorschijnkomende haar zijn uiterlijk geheel ver-
andert , daar de bruine kleur- hierbij volkomen verdwijnt.
Plotseling spitst het de ooren, verheft zijn kop en vlucht
door de geheele kudde gevolgd in eene reeks van zon-
derlinge loodrechte sprongen, waarbij de een na den ander
met gekromde pooten zich dikwijls twee meter hoog in