Boekgegevens
Titel: Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2432
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203272
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit het leven der aarde: geografische studiën en fantasiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
104 DE DIEREN DER WOESTIJN.
fenek kent de woestijnhoenders wel, en zijn oog is scher-
per dan dat van de meeste reizigers. Hij laat zich niet
misleiden door overeenkomstig gekleurde steenen of aard-
hoopen; want zijn neus en zijn heerlijk gehoor spreken
een woordje meê bij het spoorzoeken. Hoe gering het ge-
ruisch ook is, dat een woestijnhoen veroorzaakt, als het
nestelt in zijn veêren woning, hoe weinig zichtbaar de
beweging schijnt, welke een bezorgd mannetje maakt,
om reeds half slapend, zich nogmaals te verzekeren, dat
er geen gevaar dreigt, en hoe onbeduidend, voor ons
onbegrijpelijk de reuk is, dien het spoor van een haan
achterlaat, den fenek ontgaat het niet. Zie, hij heeft de
volle overtuiging verkregen, en sluipt nu nader, bijna
op zijn buik kruipend, onbemerkbaar voor oog en oor.
naar, achter de laatste struiken, maakt hij halt. Hoe
glinsteren zijn oogen, hoe spitst hij zijne ooren, hoe loert
hij naar de zich veilig droomende, sluimerende vogels!
De geheele gedaante leeft, en toch ziet men geene bewe-
ging; de geheele ziel van den vos ligt in zijn gelaat, en
toch schijnt dit zoo strak en rustig, als hij zelf, die uit
woestijnzand schijnt gevormd te zijn. Daar, een enkele
sprong, een kortstondig fladderen, het woestijnhoen heeft
uitgestreden. Snel stormen de anderen naar boven, hun
vleugelslagen weergalmen door de lucht. Zij dwalen onze-
ker rond in den nacht en vallen na korten tijd weêr in