Boekgegevens
Titel: Leerplichtigheid
Auteur: Kerdijk, A.; Opzoomer, C.W.
Uitgave: Utrecht: J.L. Beijers, 1870
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. N a 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203258
Onderwerp: Onderwijs: recht op onderwijs
Trefwoord: Leerplicht
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerplichtigheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het valt niet te loochenen dat, indien volksonderwijs ten
allen tijde noodig- was, het heden ten dage noodiger is dan
ooit te voren: 1°. om die gouden vrucht der revolutie, de
gelijkheid voor de wet — de gelijkheid voor de wet is niets
dan de erkenning van het recht, algemeen verspreid volks-
onderwijs moet het feit mogelijk maken; 2". om den voor-
uitgang der industrie, die hoe langer hoe meer den intel-
lectuelen mensch doet ti-eden in de plaats van zijn physieke
kracht; 3". om de zegepraal van den vrijen handel — nu
geen protectionistisch stelsel meer den nationalen arbeid
beschermt, nu hangt in 't vervolg de rijkdom van een volk
af van zijn bekwaamheid, d. i. van zijn onderwijs; 4".
eindelijk om den steeds toenemenden invloed van het volk
op den gang van het staatsbestuur — de rechter moet in
staat zijn om te oordeelen, het volk moet weten wat het
doet, of de bevoegdheid, die het verkregen heeft, wordt
een dreigend gevaar voor staat en maatschappij. Boven het
eerste hoofdstuk van zijn uitstekend werk „l'Ecole" schreef
Jules Simon deze woorden: „Le peuple, qui a les meil-
leures écoles, est le premier peuple; s'il ne l'est pas au-
jourd'hui, il le sera demain."
Van het groote gewicht van algemeen verspreid volksonder-
wijs is geheel de beschaafde wereld dan ook zóó overtuigd, dat
er thans in Europa geen enkele staat meer is, die het onder-
wijs niet als een voorwerp van staatszorg beschouwt. Zelfs
Engeland, dat het langst weêrstand heeft geboden, zelfs
Engeland is bekeerd. Na de Reform-Act van 1832 voteerde het
Engelsche Parlement de eerste £, 20,000 als staatsbijdrage