Boekgegevens
Titel: Leerplichtigheid
Auteur: Kerdijk, A.; Opzoomer, C.W.
Uitgave: Utrecht: J.L. Beijers, 1870
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. N a 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203258
Onderwerp: Onderwijs: recht op onderwijs
Trefwoord: Leerplicht
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerplichtigheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
den en de gemoedsbezwaren, die de leerplichtiglieid in
't leven zou roepen, hij zegge het — ik vei-mag het niet
in te zien.
Zoo ben ik aan het einde van mijn arbeid. Is mijn doel
bereikt, zoo heb ik achtereenvolgens aangetoond: dat de
staat het recht heeft des noods te dwingen tot algemeene
deelname aan het volksonderwijs; dat de leerplichtigheid
haar doel bereikt; dat zij in ons Vaderland noodig is, om-
dat aan de bestaanden treurigen toestand op geen andere
wijze een einde kan komen; dat tegen baar invoering geen
overwegende bezwaren bestaan. Met volle overtuiging maak
ik dan ook Opzoomer's woorden tot de mijne: „Ik zou
voor ons Vaderland op dit oogenblik, waarin zoo vele be-
langrijke maatregelen ter sprake komen, geen maatregel
weten te noemen, beter en nuttiger, van meer duurzaam
en zeker belang, dan de invoering eener algemeene leer-
plichtigheid."