Boekgegevens
Titel: Leerplichtigheid
Auteur: Kerdijk, A.; Opzoomer, C.W.
Uitgave: Utrecht: J.L. Beijers, 1870
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. N a 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203258
Onderwerp: Onderwijs: recht op onderwijs
Trefwoord: Leerplicht
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerplichtigheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
ment, le père sera cité devant le juge de 'paix et condamné
à la réprimande. Le jugement pourra être affiché à la mairie,
pendant un temps qui n'excédera point un mois. Si la même
négligence est constatée six mois après, le père pourra être
appelé sans frais dèvant le tribunal civil de l'arrondissement,
et condamné soit à l'interdiction des droits civiques de un
an à cinq ans, soit à une amende de 10 à 100 frs, ou à la
privation des avantages communaux et des secours du bureau
de bienfaisance en tout ou en partie." Doch ook dit ontwerp
werd niet tot wet verheven ; Lodewijk Napoleon werd tot
president der republiek verkozen, en zijn eerste minister
van onderwijs. M. de Falloux, ') trok den Jan. 1849
het wetsontwerp van Carnot in.
Indien ik zulks noodig achtte, ik zou geen oogenblik aar-
zelen mij voor de zuiver judiciële rechtspraak te verklaren.
Maar ik zie er de noodzakelijkheid niet van in. Laat een
plaatselijke schoolcommissie, zamengesteld uit de notabelen
der gemeente, ter eerste instantie het vonnis slaan ; en laat
dan van die uitspraak beroep toe op den kantonrechter : op
die wijze heett men m. i. de eenvoudigste regeling en blijft
het gevaar voor arbitraire correctie buitengesloten. Zoo
blijven burgemeester en regering geheel buiten spel; de
eerste rechtspraak is opgedragen aan een plaatselijken rechter
(wat bij overtredingen als deze van groot gewicht mag heeten),
en door het beroep op den kantonrechter wordt tevens de zwarig-
heid van al te grooten afstand vermeden. Iets dergelijks kent
dan ook het kanton Neuchatel, waar bij de eerste overtreding
de schoolcommissie recht spreekt, maar, volgens art. 33 der
aldaar vigerende schoolwet, „en cas de non-payement de
l'amende ou de récidive, les contrevenants seront poursuivis
devant le tribunal civiV -).
1) Jules Simon t. a. p. bl. 309 en vlg.
») Cf Baudouin t. a. p. bl. 106.